Ako môže učiteľ využiť iScholu?
V dobe počítačov a tabletov je možné využiť tieto moderné prostriedky aj na vzdelávanie. Počítače a internet dokážu často uľahčiť prácu a efektívne vyriešiť to, čo inak trvá celé hodiny.
Portál iSchola môžu využiť učitelia základných škôl na testovanie a zlepšenie vedomostí svojich žiakov, napríklad takto:
 • Elektronická domáca úloha: učiteľ požiada žiakov o riešenie vybraného testu a následné zaslanie výsledkov mailom. Učiteľ sa nemusí trápiť vyhodnotením výsledkov, ischola to urobí za neho.
 • Zlepšenie vedomostí žiakov: iSchola môže slúžiť ako alternatívny prostriedok na zlepšenie vedomostí žiakov. Stačí, ak učiteľ vyzve žiakov na zrealizovanie testu z vybranej témy.
 • Elektronická písomka/test: učiteľ si vyberie tému, z ktorej chce svojich žiakov testovať. Test dá žiakom priamo na hodine. Predpokladom je použitie počítačov alebo tabletov s pripojením na internet.
 • Portál iSchola môžu využiť učitelia základných škôl na testovanie a zlepšenie vedomostí svojich žiakov, napríklad takto:
  Portál iSchola môžu využiť učitelia základných škôl na testovanie a zlepšenie vedomostí svojich žiakov, napríklad takto:
  Chceli by ste pre Vašich žiakov test, ktorý momentálne v iSchole nie je?
  Ak ste nenašli tému, ktorú hľadáte, pošlite nám námet a my sa ju pokúsime do iScholy zaradiť.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  Nemáš odpoveď!
  Ako na to?
  Spusti test