Čo je iSchola.info?
iSchola.info je portál zameraný na vzdelávanie a testovanie žiakov prvého stupňa základných škôl. Portál vznikol ako študentský projekt, avšak obsahy testov sú tvorené v spolupráci s profesionálnymi učiteľmi s dlhoročnými skúsenosťami.
Aký je cieľ?
Cieľom iSchola.info je ponúknuť žiakom základných škôl alternatívny spôsob „učenia sa“, ktorý je pre nich zaujímavejší a motivuje ich k získaniu potrebných vedomostí.

Portál slúži učiteľom prvého stupňa, žiakom a ich rodičom. Učitelia môžu iScholu využiť na overenie vedomostí svojich žiakov. Deti si môžu zase súťaživou formou zlepšiť svoje vedomosti z oblasti, ktorú práve preberajú v škole alebo ktorá ich zaujíma.

Testy sa postupne rozšíria na viacero úrovní a ďalšie predmety.
Kontaktný formulár
Vyplň meno.

Zadaj správny email.

Napíš odkaz.
Odoslať
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nemáš odpoveď!
Ako na to?
Spusti test